نیلوفر خیرخواه

پژوهشگر

دکتری تخصصی پزشکی مولکولی

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه تهران

تخصص:  کلونینگ و بیان پروتئین نوترکیب

سوابق آموزشی و پژوهشی:

 • پژوهشگر در آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران با عنوان پایان نامه " کلونینگ و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوین Aانسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان 0795-0797 ، "E. coli
 • تسلط کامل بر تکنیکهای: کلونینگ، ،Western Blot ،SDS-PAGE ،PCRاستخراج DNAو استخراج پروتئین، استخراج DNA از روی ژل، کروماتوگرافی ،Cell Culture ،IMACسنتز نانوذره، سنتز غشا
 • چاپ مقاله بین المللی با عنوان " Physicochemical properties of polymers: An important system to overcome the cell barriers in gene transfection " در ژورنال Biopolymers- انتشارات Wiley- سال 2015
 • چاپ مقاله بین المللی با عنوان " Prediction of cross‐clade HIV‐1 T‐cell epitopes using immunoinformatics analysis " در ژورنال Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics- انتشارات Wiley- سال 2018
 • مترجم کتاب " مقدمه ای بر بیوتکنولوژی مولکولی اثر مایکل وینک" انتشارات دانشگاه امیرکبیر- شابک 9789644636868- سال 96
 • آشنایی با نرم افزارهای پیش بینی ساختار سه بعدی پروتئین، اسپکتروسکوپی Cell Designer ،CD
 • صورت پوستر با عنوان "Isolated From Iranian Patients در ششمین کنفرانس بین المللی هپاتیت در مرکز همایش رازی دانشگاه ایران-تهران سال
 • حضور در یک دورهی نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری با یک دستاورد با عنوان"تولید نانوذرهی کربوکسی متیله" در نمایشگاه بین المللی تهران
 • ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان " کلونینگ و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوین Aانسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان " E. coliدر دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی ژنتیک ایران در دانشگاه شهید بهشتی-تهران
 • ارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان " تولید پروتئینهای یوکاریوتی در سیستمهای بیان عاری از سلول " در سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بینالمللی پژوهشهای کاربردی در زیست شناسی در دانشگاه تهران- سال 5106
 • مشارکت و همکاری در برگزاری کارگاه تئوری و عملی با عنوان " اصول بیان پروتئینهای نوترکیب در "E. coliدر دانشگاه تهران

 

کانال تلگرامی بیوتکنولوژی و زیست شناسی اینستاگرام بیوتکنولوژی, bio1 ریسرچ گیت گوگل اسکولار بیوتکنولوژی لینکدین بیوتکنولوژی
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم بدون ذکر منبع، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

جستجو