پوریا غلامی تیلکو

سرپرست

کارشناس ارشد بیوتکنولوژی میکروبی دانشگاه تهران
تخصص: کلونینگ ، بیان و بهینه سازی تولید پروتئین نوترکیب در مقیاس آزمایشگاهی و صنعتی (فرمانتور)

سوابق پژوهشی

 • مقاله ISI:
 1. Pouria Gholami Tilko, Zahra Hajihassan, and Hamid Moghimi. "Optimization of Recombinant β-NGF Expression in E.coli Using Response Surface Methodology." Preparative Biochemistry and Biotechnology
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10826068.2016.1252927

 2. ZAHRA HAJIHASSAN*, POURIA GHOLAMI TILKO and SEYEDEH MAHDIEH SADAT. Improved Production of Recombinant Human β-NGF in Escherichia coli – a Bioreactor Scale Study. "Polish Journal of Microbiology
  https://www.exeley.com/exeley/journals/polish_journal_of_microbiology/67/3/pdf/10.21307_pjm-2018-045.pdf

 • مقاله ISC:

پوریا غلامی تیلکو، زهرا حاجی حسن، نوید نظری، حمید مقیمی. "بهینه سازی فاکتورهای مؤثر در رشد باکتری Escherichia coli تولیدکننده پروتئین نوترکیب βNGF با استفاده از روش سطح پاسخ" زیست فناوری دانشگاه تربیت مدرس
http://mcej.modares.ac.ir/article-22-3829-en.html

سوابق آموزشی:

 • تدریس طراحی آزمایش با روش سطح پاسخ (RSM)
 • برگزاری کارگاه های تکنیک های آزمایشگاهی (بیوتکنولوژی)
 • مشاوره کنکور کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • مشاوره المپاد دانشجویی
 • مشاوره تخصصی پایان نامه های بیوتکنولوژی
 • تدریس Image J

مهارت ها

 • طراحی آزمایش و بهینه سازی تولید  (RSM, BBD, CCD, mixture, factorial historical,..)
 • آشنایی و تسلط کامل در فرمانتور و بیوراکتور  
 • تسلط کامل بر تکنیک  Western blot، الکتروفورز ژل  SDS-PAGE، Dot Blot تست
 • تسلط کامل بر تکنیک کشت سلول، تست برادفورد (سنجش مقدار پروتئین)، دیالیز
 • اصول کامل کشت باکتری (تخصصی E.coli) و سلول (تخصصی PC12)
 • جداسازی و تخلیص پروتئینهای نوترکیب از باکتری با روش کروماتوگرافی تمایلی
 • انواع روشهای لیز باکتریایی، استخراج DNA ژنومی و پلاسمیدی
 • آشنایی با انواع نرمافزارهای RSM، Design Expert،Minitab ،  image analysis (imageJ) EndNoteوMendeley

افتخارات:

 • رتبه 6 نوزدهمین المپیاد دانشجویی زیست شناسی کشور
 • رتبه 3 کنکور کارشناسی ارشد گرایش بیوتکنولوژی میکروبی
 • رتبه 5 کنکور کارشناسی ارشد گرایش میکروبیولوژی
کانال تلگرامی بیوتکنولوژی و زیست شناسی اینستاگرام بیوتکنولوژی, bio1 ریسرچ گیت گوگل اسکولار بیوتکنولوژی لینکدین بیوتکنولوژی
تمام حقوق این سایت متعلق به گروه bio1 به سرپرستی پوریا غلامی تیلکو می باشد . نقل مطالب متمم بدون ذکر منبع، تخلف محسوب شده و متخلفین بر اساس قوانین جاری کشور مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند.

جستجو